دو مجری زن اعلام کردن دیگر با صدا و سیمای جمهوری اسلامی کار نخواهند کرد

اهمیت موضوع:
صبا راد و زهرا خاتمی رادصبا راد و زهرا خاتمی رادصبا راد و زهرا خاتمی رادصبا راد و زهرا خاتمی رادصبا راد و زهرا خاتمی راد (1 رای)
صبا راد و زهرا خاتمی رادLoading...

صبا راد و زهرا خاتمی راد

صبا راد و زهرا خاتمی راد که از مجریان صدا و سیمای جمهوری اسلامی بودند، در اینستاگرامهای خودشون اعلام کردند که دیگه با این رسانه دروغگو همکاری نخواهند کرد

صبا راد و زهرا خاتمی راد
صبا راد و زهرا خاتمی راد

Loading...
نظرات