رئیس فیفا: ایران به ما تضمین داد که زنان ماه آینده به ورزشگاه‌ها خواهند رفت

اهمیت موضوع:
, رئیس فیفا: ایران به ما تضمین داد که زنان ماه آینده به ورزشگاه‌ها خواهند رفت, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, رئیس فیفا: ایران به ما تضمین داد که زنان ماه آینده به ورزشگاه‌ها خواهند رفت, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, رئیس فیفا: ایران به ما تضمین داد که زنان ماه آینده به ورزشگاه‌ها خواهند رفت, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, رئیس فیفا: ایران به ما تضمین داد که زنان ماه آینده به ورزشگاه‌ها خواهند رفت, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, رئیس فیفا: ایران به ما تضمین داد که زنان ماه آینده به ورزشگاه‌ها خواهند رفت, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز
Loading...

منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/fifa-iran/5093927.html

نظرات