ربات‌ها در خدمت بیمارستان‌های تایلند برای توزیع غذا و دارو به بیماران کرونا…

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...

از این ربات‌ها که در تایلند «پینتو» نام گرفته‌اند به عنوان سربازان خط مقدم نبرد با ویروس کرونا در بیمارستان‌ها یاد می‌شود.…

#-

نظرات