روایاتی از فانتزی های سکسی حضرت محمد و امام علی و باقر

اهمیت موضوع:
, روایاتی از فانتزی های سکسی حضرت محمد و امام علی و باقر, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, روایاتی از فانتزی های سکسی حضرت محمد و امام علی و باقر, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, روایاتی از فانتزی های سکسی حضرت محمد و امام علی و باقر, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, روایاتی از فانتزی های سکسی حضرت محمد و امام علی و باقر, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, روایاتی از فانتزی های سکسی حضرت محمد و امام علی و باقر, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز (2 رای)
Loading...

پیغمبر و امامان مسلمین در مورد سکس چه فانتزی هایی داشتند !؟

در این کلیپ، بهرام مشیری از فانتزی های سکسی پیامبر اکرم، امام علی  و امام باقر برایمان می گوید.

باشد که آویزه گوش مسلمین قرار گیرد و مادر، خواهر و دختران خود را آنچنان که پیامبر اکرم فرموده، تصور نمایند

نظرات