Loading...

روایتی از درگیری خونین در متروی مشهد

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...
شب گذشته مسافران مترو مشهد شاهد درگیری خونین بین دو جوان حدودا ۲۰ الی ۲۵ ساله بودند.

یکی از شاهدان این اتفاق اعلام کرد: در این درگیری یک نفر با چاقوی نسبتا بزرگی به سمت نفر مقابل حمله ور می شود و در همان لحظه در قطار سمت بانوان باز شده و طرف مقابل برای فرار از دست ضارب به داخل قطار، قسمت بانوان فرار می کند اما فرد ضارب هم پشت سر طرف مقابل وارد قسمت بانوان شده و ضربات متعدد چاقو را به آن جوان وارد می کند و سپس از صحنه می گریزد.

متاسفانه اطلاعات جدید از وضعیت مصدوم در دسترس نیست.

khabaronl​ine.‎​ir
sarpoosh

با این خبر موافقمبا این خبر مخالفم

0 Comments

Add Yours →

Leave a Reply