روایت زنانی که بعد از آزار داعش سعی دارند به زندگی عادی خود در سوریه برگردند

اهمیت موضوع:
, روایت زنانی که بعد از آزار داعش سعی دارند به زندگی عادی خود در سوریه برگردند, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, روایت زنانی که بعد از آزار داعش سعی دارند به زندگی عادی خود در سوریه برگردند, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, روایت زنانی که بعد از آزار داعش سعی دارند به زندگی عادی خود در سوریه برگردند, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, روایت زنانی که بعد از آزار داعش سعی دارند به زندگی عادی خود در سوریه برگردند, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, روایت زنانی که بعد از آزار داعش سعی دارند به زندگی عادی خود در سوریه برگردند, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز
Loading...

منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/syria/5093948.html

نظرات