رژیم ملایان رویِ سکوتِ مردم برای بقا، حسابِ ویژه باز کرده اند

اهمیت موضوع:
, رژیم ملایان رویِ سکوتِ مردم برای بقا، حسابِ ویژه باز کرده اند, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, رژیم ملایان رویِ سکوتِ مردم برای بقا، حسابِ ویژه باز کرده اند, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, رژیم ملایان رویِ سکوتِ مردم برای بقا، حسابِ ویژه باز کرده اند, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, رژیم ملایان رویِ سکوتِ مردم برای بقا، حسابِ ویژه باز کرده اند, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, رژیم ملایان رویِ سکوتِ مردم برای بقا، حسابِ ویژه باز کرده اند, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز
Loading...

در چنین شرایطی یا باید فرض را بر صحت ادعاهای مسئولان رژیم ملایان گذاشت و مردم را حامی نظام دانست که در رکاب ملایان مقاومت می‎کنند و یا باید فرض کرد که نظام بلوف می‎زند اما مردم نیز با وجود بسترهای گسترده‌ی نارضایتی به دلایل مختلف همچنان قصد یا توان اعتراض و مقاومت سراسری ندارند. ظرفیت تحمل مردم تا کجاست؟
#یونیکا
#اعتراضات_دوباره
#سرنگونی

خبرگزاری یونیکا
[email protected]
Telegram:@Unikador

نظرات