Loading...

زلزله غرب ایران؛ دولت چقدر آماده است؟

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...

یک زلزله دیگر؛ تلنگری تازه به کشوری که بر روی مجموعه ای از گسلهای فعال واقع شده است. از زلزله شش و چهار دهمی دیشب در غرب ایران کشته ای گزارش نشده، ولی صدها نفر صدمه دیده اند. پارسال هم در همین منطقه زمین لرزید، صدها نفر جان دادند و خانه های هزاران نفر ویران شد. یادآور اینکه خطر زلزله همچنان در همه جا هست. در تمام یک سال اخیر کانونهای زلزله، در غرب ایران، در مرکز توجه افکار عمومی بوده است.

فیروزه اکبریان گزارش می‌دهد.

0 Comments

Add Yours →

Leave a Reply