زنی سرخ بوسنیایی برای بعد از مرگش هم سنگ قبر قرمز سفارش داد…

اهمیت موضوع:
, زنی سرخ بوسنیایی برای بعد از مرگش هم سنگ قبر قرمز سفارش داد…, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, زنی سرخ بوسنیایی برای بعد از مرگش هم سنگ قبر قرمز سفارش داد…, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, زنی سرخ بوسنیایی برای بعد از مرگش هم سنگ قبر قرمز سفارش داد…, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, زنی سرخ بوسنیایی برای بعد از مرگش هم سنگ قبر قرمز سفارش داد…, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, زنی سرخ بوسنیایی برای بعد از مرگش هم سنگ قبر قرمز سفارش داد…, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز
Loading...

زوریکا ربرنیک، شهروند بوسنی هرزگوین زندگی خود را با رنگ قرمز سپری می‌کند و قصد هم ندارد از این رویه حتی پس از مرگش دست بکشد.

نظرات