زنی عرض کانال مانش را چهار بار بدون توقف شنا کرد

اهمیت موضوع:
, زنی عرض کانال مانش را چهار بار بدون توقف شنا کرد, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, زنی عرض کانال مانش را چهار بار بدون توقف شنا کرد, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, زنی عرض کانال مانش را چهار بار بدون توقف شنا کرد, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, زنی عرض کانال مانش را چهار بار بدون توقف شنا کرد, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, زنی عرض کانال مانش را چهار بار بدون توقف شنا کرد, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز (1 رای)
Loading...

سارا توماس، زنی که سرطان را شکست داده بود، این بار به جنگ امواج خروشان کانال مانش رفت. او توانست اولین شناگری باشد که بدون توقف، چهار بار مسیر میان بریتانیا و فرانسه را شنا کرده. مسیری که بیشتر از ۵۴ ساعت طول کشید.

رابرت هال، گزارش می‌دهد:

نظرات