مشخصات زینب سلیمانی، دختر حاج قاسم با تابعیت آمریکا

اهمیت موضوع:
زینب سلیمانی دختر سردار قازینب سلیمانی دختر سردار قازینب سلیمانی دختر سردار قازینب سلیمانی دختر سردار قازینب سلیمانی دختر سردار قا (16 رای)
زینب سلیمانی دختر سردار قاLoading...

این هم مشخصات زینب سلیمانی، دختر ۲۸ ساله سردار حاج قاسم سلیمانی که همانند بسیاری دیگر از فرزندان مسئولان نظام دارای تابعیت آمریکا است

آنوقت می خواهد عمویش حسن نصرالله، انتقام پدرش را از آمریکایی ها بگیرد!
یک روده راست توی بدن این حرومزاده های حرام لقمه نیست!

زینب سلیمانی دختر سردار قا

Loading...
نظرات

12 Comments