سازمان دیدبان حقوق بشر خواهان پیگیری قضائی کماندوهای افغان بخاطر ‘کشتن’ غیرنظامیان شد

اهمیت موضوع:
, سازمان دیدبان حقوق بشر خواهان پیگیری قضائی کماندوهای افغان بخاطر ‘کشتن’ غیرنظامیان شد, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, سازمان دیدبان حقوق بشر خواهان پیگیری قضائی کماندوهای افغان بخاطر ‘کشتن’ غیرنظامیان شد, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, سازمان دیدبان حقوق بشر خواهان پیگیری قضائی کماندوهای افغان بخاطر ‘کشتن’ غیرنظامیان شد, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, سازمان دیدبان حقوق بشر خواهان پیگیری قضائی کماندوهای افغان بخاطر ‘کشتن’ غیرنظامیان شد, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, سازمان دیدبان حقوق بشر خواهان پیگیری قضائی کماندوهای افغان بخاطر ‘کشتن’ غیرنظامیان شد, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز
Loading...

سازمان دیدبان حقوق بشر می‌گوید کماندوهای افغان که چهار غیرنظامی را در تهاجم شبانه به یک درمانگاه در ولایت وردک “کشتند” باید تحت پیگرد عدلی قرار بگیرند. پزشکان و بیمارستان‌ها بارها در افغانستان هدف حمله قرار گرفته و سال جاری میلادی سالی خونبار برای کارکنان امور درمانی بوده است.

نظرات