سازمان ملل می‌گوید به تلاشها برای قانون اساسی جدید سوریه امیدوار است

اهمیت موضوع:
, سازمان ملل می‌گوید به تلاشها برای قانون اساسی جدید سوریه امیدوار است, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, سازمان ملل می‌گوید به تلاشها برای قانون اساسی جدید سوریه امیدوار است, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, سازمان ملل می‌گوید به تلاشها برای قانون اساسی جدید سوریه امیدوار است, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, سازمان ملل می‌گوید به تلاشها برای قانون اساسی جدید سوریه امیدوار است, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, سازمان ملل می‌گوید به تلاشها برای قانون اساسی جدید سوریه امیدوار است, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز
Loading...

منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/un-syria/4996437.html

نظرات