ساعتی پیش جشن نیمه شعبان در خیابان کمیل تهران

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...

ساعتی پیش جشن نیمه شعبان در خیابان کمیل تهران

«خشک مغزان ولایی» در حال شیوع تعمدی «ویروس کرونا» به مردم هستند
تلگرام و اینستاگرام قاصدان آزادی در لینک زیر:
https://t.me/FreedoMessenger
https://www.instagram.com/freedommessenger67/

نظرات