سخنان یک زن خطاب به مادر علیرضا شیرمحمدعلی‌: اگر می‌خواهی خون فرزندت پایمال نشود

اهمیت موضوع:
, سخنان یک زن خطاب به مادر علیرضا شیرمحمدعلی‌: اگر می‌خواهی خون فرزندت پایمال نشود, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, سخنان یک زن خطاب به مادر علیرضا شیرمحمدعلی‌: اگر می‌خواهی خون فرزندت پایمال نشود, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, سخنان یک زن خطاب به مادر علیرضا شیرمحمدعلی‌: اگر می‌خواهی خون فرزندت پایمال نشود, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, سخنان یک زن خطاب به مادر علیرضا شیرمحمدعلی‌: اگر می‌خواهی خون فرزندت پایمال نشود, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, سخنان یک زن خطاب به مادر علیرضا شیرمحمدعلی‌: اگر می‌خواهی خون فرزندت پایمال نشود, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز
Loading...

سخنان یک زن خطاب به مادر علیرضا شیرمحمدعلی‌: اگر می‌خواهی خون فرزندت پایمال نشود، مادر ستار بهشتی و مادر مصطفی کریم‌بیگی را الگو قرار بده؛ وقتی محکم باشی، سرو آزاده باشی، مطمئن باش پشتت صف می کشند.

مادر علیرضا شیرعلی: تا انگشت انگشت باشیم چیزی درست نمیشه؛ باید مشت باشیم
تلگرام و اینستاگرام قاصدان آزادی در لینک زیر:
https://t.me/FreedoMessenger
https://www.instagram.com/freedommessenger67/

نظرات