سرشماری آمریکا و سرنوشت ایرانی‌تبارها

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...
سرشماری آمریکا و سرنوشت ایرانی‌تبارها

مهلت شرکت در سرشماری سراسری آمریکا با توجه به بحران کرونا تمدید شده است. این سرشماری در مرحله اول با پست و آنلاین انجام می‌شود و سپس با مراجعه سرشماران به همه خانه‌هایی که پاسخ نداده‌اند تکمیل خواهد شد. امسال تعدادی از فعالان جامعه ایرانی آمریکا هم کمپینس راه انداخته‌اند تا اقلیت ایرانی را تشویق به شرکت در این سرشماری و قید تبار ایرانی‌شان بکنند. آن‌ها می‌گویند مشخص شدن تعداد دقیق ایرانی تباران در آمریکا مزایای زیادی برای این اقلیت دارد.

نظرات