سرنوشت دو دست فروش اینستاگرامی؛ از بازداشت تا فرار از ایران

اهمیت موضوع:
, سرنوشت دو دست فروش اینستاگرامی؛ از بازداشت تا فرار از ایران, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, سرنوشت دو دست فروش اینستاگرامی؛ از بازداشت تا فرار از ایران, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, سرنوشت دو دست فروش اینستاگرامی؛ از بازداشت تا فرار از ایران, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, سرنوشت دو دست فروش اینستاگرامی؛ از بازداشت تا فرار از ایران, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, سرنوشت دو دست فروش اینستاگرامی؛ از بازداشت تا فرار از ایران, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز
Loading...

اوایل تیر ماه خبر آمد که دو دستفروش با نام های ندا وپدرام در تهران دستگیر شدند. به گزارش رسانه ها دلیل دستگیری آنها، صفحه اینستاگرامشان بود که بیش از سیصد هزار بازدید کننده داشت و در آن از حکومت هم انتقادهایی می شد. بعد خبر آمد که این دو دستفروش بعد از پنج روز آزاد شدند و امروز خود این دو گفتند که از ایران خارج شدند. علی همدانی با آنها گفتگو کرده است

نظرات