سرنوشت کامیون جنجالی کمکرسانی قم به بلوچستان چه شد

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...

سرنوشت کامیون جنجالی کمکرسانی قم به بلوچستان چه شد؟!

کامیون جنجالی "کمکرسانی قم به سیلزدگان بلوچستان" پس از انکه بخاطر ترس از کرونا از گیه (نیکشهر) برگشت داده شد، بار دیگر با اسکورت نیروی انتظامی وارد مناطق رو‌ستایی شده و در حال توزیع اقلام است.

آخرین بار این کامیون در ریکپوت از توابع پهره دیده شده است.

روستاهای که مردم آن به اینترنت دسترسی درستی ندارند و اطلاعی از سابقه این کامیون نداشتند برای توزیع انتخاب شدند.

#ارسالی

Loading...
نظرات