سرنگ‌های آلوده به ایدز در سراسر کشور توزیع شده است

اهمیت موضوع:
, سرنگ‌های آلوده به ایدز در سراسر کشور توزیع شده است, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, سرنگ‌های آلوده به ایدز در سراسر کشور توزیع شده است, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, سرنگ‌های آلوده به ایدز در سراسر کشور توزیع شده است, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, سرنگ‌های آلوده به ایدز در سراسر کشور توزیع شده است, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, سرنگ‌های آلوده به ایدز در سراسر کشور توزیع شده است, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز
Loading...

🔴 سرنگ‌های آلوده به #ایدز در سراسر کشور توزیع شده است. در این فیلم یکی از هم‌وطنان از سرنگ آلوده‌ی توزیع شده در داروخانه‌ها گزارش داده است.

نظرات