سفیر ایالات متحده در امارات: دولت آمریکا مروج تغییر رژیم نیست و مردم ایران باید تصمیم بگیرند

اهمیت موضوع:
, سفیر ایالات متحده در امارات: دولت آمریکا مروج تغییر رژیم نیست و مردم ایران باید تصمیم بگیرند, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, سفیر ایالات متحده در امارات: دولت آمریکا مروج تغییر رژیم نیست و مردم ایران باید تصمیم بگیرند, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, سفیر ایالات متحده در امارات: دولت آمریکا مروج تغییر رژیم نیست و مردم ایران باید تصمیم بگیرند, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, سفیر ایالات متحده در امارات: دولت آمریکا مروج تغییر رژیم نیست و مردم ایران باید تصمیم بگیرند, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, سفیر ایالات متحده در امارات: دولت آمریکا مروج تغییر رژیم نیست و مردم ایران باید تصمیم بگیرند, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز
Loading...

منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/us-iran/5169698.html

نظرات