سقوط مرگبار زن جوان به چاه 25 متری

اهمیت موضوع:
, سقوط مرگبار زن جوان به چاه 25 متری, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, سقوط مرگبار زن جوان به چاه 25 متری, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, سقوط مرگبار زن جوان به چاه 25 متری, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, سقوط مرگبار زن جوان به چاه 25 متری, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, سقوط مرگبار زن جوان به چاه 25 متری, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز
Loading...

سخنگوی آتش‌نشانی تهران از سقوط مرگبار زنی جوان به چاهی با عمق 25 متر خبر داد.

نظرات