سماع در میان دختران جوان کابل

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...

گروهی از دختران جوان در افغانستان، باوجود زندگی در جامعه‌ای سنتی، به رقص سماع مشغول‌اند. رقص و آواز زنان در جامعه افغانستان تابو به حساب می‌آید اما این دختران جوان سعی دارند تا با نمایش گذاشتن رقص سماع این محدودیت‌ها را کنار بزنند. سیاوش سعادتیان گزارش می‌دهد.
Originally published at – https://www.radiofarda.com/a/30390557.html

Loading...
نظرات