سنت چاپ پارچه‌های طرح دار آبی در شرق اروپا توسط یونسکو ثبت شدمنبع پخش – https://ir.voanews.com/a/blue-fabric/4724532.html

بازدید : 1