سه شنبه ۲۹بهمن ۹۸ عکسها و بنر های عنترهای سیرک انتصابات یک به یک پاره و زیر پای مردم له می ‌شوند

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...

#ارسالی
سه شنبه ۲۹بهمن ۹۸
عکسها و بنر های عنترهای سیرک انتصابات یک به یک پاره و زیر پای مردم له می ‌شوند

#رأی_ما_سرنگونی

Loading...
نظرات