سواحل بکر برزیل با آلودگی‌های نفتی سیاه شدند

اهمیت موضوع:
, سواحل بکر برزیل با آلودگی‌های نفتی سیاه شدند, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, سواحل بکر برزیل با آلودگی‌های نفتی سیاه شدند, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, سواحل بکر برزیل با آلودگی‌های نفتی سیاه شدند, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, سواحل بکر برزیل با آلودگی‌های نفتی سیاه شدند, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, سواحل بکر برزیل با آلودگی‌های نفتی سیاه شدند, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز
Loading...

آلودگی نفتی شدیدی که بیش از یک ماه است به طور مرموزی در سواحل برزیل پراکنده شده است، روز شنبه به پرتو دی گالینهاس که یک مکان توریستی محبوب است رسید.

نظرات