سیدنی؛ بازداشت معترضان جنبش اقلیمی «شورش علیه انقراض» …

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...

این معترضان که در هاید پارک سیدنی جمع شده بودند می گویند که دخالت انسان، زنبورهای عسل را در معرض تهدید قرار داده است. آنها خواستار اقدامات فوری دولت برای مقابله با تغییرات اقلیمی هستند.…

Loading...
نظرات