سیدنی؛ بازداشت معترضان جنبش اقلیمی «شورش علیه انقراض» …

اهمیت موضوع:
, سیدنی؛ بازداشت معترضان جنبش اقلیمی «شورش علیه انقراض» …, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, سیدنی؛ بازداشت معترضان جنبش اقلیمی «شورش علیه انقراض» …, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, سیدنی؛ بازداشت معترضان جنبش اقلیمی «شورش علیه انقراض» …, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, سیدنی؛ بازداشت معترضان جنبش اقلیمی «شورش علیه انقراض» …, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, سیدنی؛ بازداشت معترضان جنبش اقلیمی «شورش علیه انقراض» …, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز
Loading...

این معترضان که در هاید پارک سیدنی جمع شده بودند می گویند که دخالت انسان، زنبورهای عسل را در معرض تهدید قرار داده است. آنها خواستار اقدامات فوری دولت برای مقابله با تغییرات اقلیمی هستند.…

نظرات