شاهدی دیگر از ارسال سلاح توسط ایران برای گروه حوثی‌ها در یمن

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...

منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/us-iran-yemen/5288722.html

Loading...
نظرات