شعار امروز بازنشستگان مقابل سازمان برنامه و بودجه: معلم زندانی آزاد باید گردد

اهمیت موضوع:
, شعار امروز بازنشستگان مقابل سازمان برنامه و بودجه: معلم زندانی آزاد باید گردد, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, شعار امروز بازنشستگان مقابل سازمان برنامه و بودجه: معلم زندانی آزاد باید گردد, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, شعار امروز بازنشستگان مقابل سازمان برنامه و بودجه: معلم زندانی آزاد باید گردد, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, شعار امروز بازنشستگان مقابل سازمان برنامه و بودجه: معلم زندانی آزاد باید گردد, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, شعار امروز بازنشستگان مقابل سازمان برنامه و بودجه: معلم زندانی آزاد باید گردد, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز
Loading...

🎥🔴شعار امروز بازنشستگان مقابل سازمان برنامه و بودجه: معلم زندانی آزاد باید گردد
چهارشنبه ۱۷ مهر ۹۸

نظرات