شعار معترضان به رسوایی شلیک به هواپیمای مسافربری: فرمانده کل قوا استعفا استعفا

اهمیت موضوع:
, شعار معترضان به رسوایی شلیک به هواپیمای مسافربری: فرمانده کل قوا استعفا استعفا, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, شعار معترضان به رسوایی شلیک به هواپیمای مسافربری: فرمانده کل قوا استعفا استعفا, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, شعار معترضان به رسوایی شلیک به هواپیمای مسافربری: فرمانده کل قوا استعفا استعفا, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, شعار معترضان به رسوایی شلیک به هواپیمای مسافربری: فرمانده کل قوا استعفا استعفا, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, شعار معترضان به رسوایی شلیک به هواپیمای مسافربری: فرمانده کل قوا استعفا استعفا, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز (2 رای)
, شعار معترضان به رسوایی شلیک به هواپیمای مسافربری: فرمانده کل قوا استعفا استعفا, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روزLoading...

منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/5241491.html

Loading...
نظرات