#شما؛ وضعیت گذرنامه‌های ایران و افغانستان بین ۱۹۹ کشور جهان

هر سال چند نهاد و موسسه بین‌المللی گذرنامه‌های کشورهای جهان را براساس معیارهای مختلفی رتبه‌بندی می‌کنند. گذرنامه‌های ایران و افغانستان امسال چه وضعیتی دارند؟

بازدید : 1