شهر خالی، جاده خالی؛ از ونیز تا لیسبون

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...

ونیز، تنها شهر جهان که هیچ خودرویی در آن حرکت نمی‌کند، اکنون از وجود عابران پیاده نیز خالی شده است.…

#-

نظرات