شیراز – هموطنان شریف نکات بهداشتی و فاصله را رعایت می کنند، این نظام است که پنهانکاری می کند

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...

🔴 شیراز – هموطنان شریف نکات بهداشتی و فاصله را رعایت می کنند، این نظام است که با پنهانکاری و عدم قرنطینه شهرها ویروس را در کل کشور منتشر کرد و حال از یک سو می گوید مردم رعایت نمی کنند و از سوی دیگر ناکارامدی و بی کفایتی خود را به تحریمها نسبت می دهد!
تلگرام و اینستاگرام قاصدان آزادی در لینک زیر:
https://t.me/FreedoMessenger
https://www.instagram.com/freedommessenger67/

Loading...
نظرات