شیلی همچنان ناآرام و ملتهب؛ تظاهرات ده‌ها هزار نفری در شیلی…

اهمیت موضوع:
, شیلی همچنان ناآرام و ملتهب؛ تظاهرات ده‌ها هزار نفری در شیلی…, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, شیلی همچنان ناآرام و ملتهب؛ تظاهرات ده‌ها هزار نفری در شیلی…, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, شیلی همچنان ناآرام و ملتهب؛ تظاهرات ده‌ها هزار نفری در شیلی…, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, شیلی همچنان ناآرام و ملتهب؛ تظاهرات ده‌ها هزار نفری در شیلی…, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, شیلی همچنان ناآرام و ملتهب؛ تظاهرات ده‌ها هزار نفری در شیلی…, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز
Loading...

از اواسط ماه گذشته میلادی، زمان آغاز جنبش اعتراضی تا کنون بیش از بیست نفر در جریان خشونت های خیابانی کشته و نزدیک به دویست نفر نیز زخمی شده اند.…

نظرات