شیوع کرونا فرودگاه شهر لندن را هم خلوت کرد

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...

منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/5346947.html

Loading...
نظرات