صدها پناهجو پیاده به آب زدند اما به مکزیک نرسیدند

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...

گذر این افراد از رودخانه مرزی آسان نبود زیرا آنها روز دوشنبه ۲۰ ژانویه (۳۰ دی) به محض ورود به خاک مکزیک با مقاومت نیروهای مرزبانی این کشور روبرو شدند.…
لب بیشتر : https://farsi.euronews.com/2020/01/21/video-hundreds-of-asylum-seekers-marched-but-didn-t-reach-mexico

مشترک شوید: https://www.youtube.com/c/euronewspe?sub_confirmation=1

Loading...
نظرات