صد سال پس از استقلال؛ داستان حجاب در افغانستان

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...

امان الله خان، شاه تجددگرای افغانستان صد سال قبل در این کشور اعلام کشف حجاب کرد. ملکه ثریا خانم او اولین زنی بود که در افغانستان حجاب را از سر برداشت. اما تغییرات شتابزده شاه امان الله با مخالفت‌های شدید روحانیون روبرو شد و به باور برخی زمینه کودتا را مساعد کرد. پس از آن حقوق و پوشش زنان با محدودیت‌هایی همراه شد. پوشش زنان همواره در ۱۰۰ سال گذشته تحت تاثیر تحولات سیاسی و تاریخی تغییر کرده است.

نسرین نوا، خبرنگار ما از کابل گزارش می‌دهد.

Loading...
نظرات