عبور دو مرد پرنده فرانسوی از دهانه کوه تیانمن چین

اهمیت موضوع:
, عبور دو مرد پرنده فرانسوی از دهانه کوه تیانمن چین, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, عبور دو مرد پرنده فرانسوی از دهانه کوه تیانمن چین, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, عبور دو مرد پرنده فرانسوی از دهانه کوه تیانمن چین, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, عبور دو مرد پرنده فرانسوی از دهانه کوه تیانمن چین, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, عبور دو مرد پرنده فرانسوی از دهانه کوه تیانمن چین, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز
Loading...

سرعت حرکت این دو ماجراجو به ۳۵۸ کیلومتر بر ساعت رسید. …

نظرات