عدم اطلاع رسانی دقیق از کرونا و دوگانگی رفتار رژیم ایران مانعی بر سر کمک‌های بین‌المللی

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...

منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/5363843.html

نظرات