عربستان؛ برگزاری مراسم رمی جمرات

اهمیت موضوع:
, عربستان؛ برگزاری مراسم رمی جمرات, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, عربستان؛ برگزاری مراسم رمی جمرات, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, عربستان؛ برگزاری مراسم رمی جمرات, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, عربستان؛ برگزاری مراسم رمی جمرات, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, عربستان؛ برگزاری مراسم رمی جمرات, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز
Loading...

نزدیک به ۱.۸۵ میلیون نفر از زائران امسال مراسم حج، از خارج از عربستان به این کشور سفر کرده‌اند.…

نظرات