عفو بین‌الملل: حداقل ۲۰۸ نفر در اعتراضات مردمی ایران کشته شدند گزارش نوشین سیدحسینی

اهمیت موضوع:
, عفو بین‌الملل: حداقل ۲۰۸ نفر در اعتراضات مردمی ایران کشته شدند گزارش نوشین سیدحسینی, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, عفو بین‌الملل: حداقل ۲۰۸ نفر در اعتراضات مردمی ایران کشته شدند گزارش نوشین سیدحسینی, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, عفو بین‌الملل: حداقل ۲۰۸ نفر در اعتراضات مردمی ایران کشته شدند گزارش نوشین سیدحسینی, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, عفو بین‌الملل: حداقل ۲۰۸ نفر در اعتراضات مردمی ایران کشته شدند گزارش نوشین سیدحسینی, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, عفو بین‌الملل: حداقل ۲۰۸ نفر در اعتراضات مردمی ایران کشته شدند گزارش نوشین سیدحسینی, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز
Loading...

منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/5189845.html

نظرات