عفو بین الملل جزئیاتی از نوع تیرهای شلیک‌شده به معترضان ایرانی فاش کرد

اهمیت موضوع:
, عفو بین الملل جزئیاتی از نوع تیرهای شلیک‌شده به معترضان ایرانی فاش کرد, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, عفو بین الملل جزئیاتی از نوع تیرهای شلیک‌شده به معترضان ایرانی فاش کرد, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, عفو بین الملل جزئیاتی از نوع تیرهای شلیک‌شده به معترضان ایرانی فاش کرد, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, عفو بین الملل جزئیاتی از نوع تیرهای شلیک‌شده به معترضان ایرانی فاش کرد, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, عفو بین الملل جزئیاتی از نوع تیرهای شلیک‌شده به معترضان ایرانی فاش کرد, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز (1 رای)
, عفو بین الملل جزئیاتی از نوع تیرهای شلیک‌شده به معترضان ایرانی فاش کرد, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روزLoading...

منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/us-iran/5248271.html

Loading...
نظرات