عملیات دشوار نجات سیل‌زدگان در چین

اهمیت موضوع:
, عملیات دشوار نجات سیل‌زدگان در چین, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, عملیات دشوار نجات سیل‌زدگان در چین, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, عملیات دشوار نجات سیل‌زدگان در چین, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, عملیات دشوار نجات سیل‌زدگان در چین, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, عملیات دشوار نجات سیل‌زدگان در چین, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز
Loading...

این میزان بارندگی در این استان در ۱۲ سال اخیر سابقه نداشته است.…

نظرات