عملیات نجات دو خدمه باقیمانده کشتی واژگون شده در کالیفرنیا…

اهمیت موضوع:
, عملیات نجات دو خدمه باقیمانده کشتی واژگون شده در کالیفرنیا…, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, عملیات نجات دو خدمه باقیمانده کشتی واژگون شده در کالیفرنیا…, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, عملیات نجات دو خدمه باقیمانده کشتی واژگون شده در کالیفرنیا…, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, عملیات نجات دو خدمه باقیمانده کشتی واژگون شده در کالیفرنیا…, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, عملیات نجات دو خدمه باقیمانده کشتی واژگون شده در کالیفرنیا…, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز
Loading...

این دو مرد اهل کره جنوبی پس از آتش‌سوزی در کشتی حامل ۴ هزار خودرو در روز یکشنبه و واژگون شدن آن، درون کشتی گیر افتاده بودند.…

نظرات