عوامل رژیم ایران، پیشتر از اقدامات تجاوزگرانه و آتش افروزانه امروز رژیم در منطقه خبر داده بودند

اهمیت موضوع:
, عوامل رژیم ایران، پیشتر از اقدامات تجاوزگرانه و آتش افروزانه امروز رژیم در منطقه خبر داده بودند, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, عوامل رژیم ایران، پیشتر از اقدامات تجاوزگرانه و آتش افروزانه امروز رژیم در منطقه خبر داده بودند, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, عوامل رژیم ایران، پیشتر از اقدامات تجاوزگرانه و آتش افروزانه امروز رژیم در منطقه خبر داده بودند, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, عوامل رژیم ایران، پیشتر از اقدامات تجاوزگرانه و آتش افروزانه امروز رژیم در منطقه خبر داده بودند, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, عوامل رژیم ایران، پیشتر از اقدامات تجاوزگرانه و آتش افروزانه امروز رژیم در منطقه خبر داده بودند, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز
Loading...

عوامل و عناصر رژیم ایران، پیشتر از تمامی اقدامات تجاوزگرانه و آتش افروزانه امروز رژیم ایران در منطقه خبر داده بودند.

حسین الله کرم، عضو سابق سپاه ورئیس شورای هماهنگی حزب‌الله، ۴ مرداد ۹۸:
«می‌توانیم از مرزهای خودمان با موشک مراکز نفتی مورد نیاز دنیا را در عربستان بزنیم. سال ۶۵ زدیم و آمریکایی‌ها تسلیم شدند. ما در تئوری تشدید بحران در منطقه تشدید بحران می‌کنیم. در نفت هم تشدید بحران می‌کنیم.»

فعالان مدنی این ویدیو‌ را زیرنویس‌ کرده و برای وزارت امور خارجه آمریکا ارسال کنند.
تلگرام و اینستاگرام قاصدان آزادی در لینک زیر:
https://t.me/FreedoMessenger
https://www.instagram.com/freedommessenger67/

نظرات