عکس: ماجرای آلت به جا مانده از ترور قاسم سلیمانی! 🤣

اهمیت موضوع:
آلت سردار قاسم سلیمانیآلت سردار قاسم سلیمانیآلت سردار قاسم سلیمانیآلت سردار قاسم سلیمانیآلت سردار قاسم سلیمانی (9 رای)
آلت سردار قاسم سلیمانیLoading...

آلت سردار قاسم سلیمانی

این آلت بازمانده، مربوط به کدامیک از سرداران است !!؟ 🤣

ما خواهان توقف تشییع شهدا تا انجام کامل تست دی ان ای جهت شناسایی تنها آلت بازمانده از این دو سردار شهید رشید اسلام هستیم.
آخر این آلت مال کدام یک از این دو است ؟
یک موقع اشتباهی تو قبر دیگری نرود که هر چه باشد همسران این دو شهید، چشم انتظارند😁🤣🤣

Loading...
نظرات