Loading...

عکس شیردادن پرستار اسرائیلی به یک نوزاد فلسطینی

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...
 شیردادن پرستار اسرائیلی

شیردادن پرستار اسرائیلی به یک نوزاد فلسطینی در بیمارستان هداسا
بیمارستان هداسا یکی از بیمارستان های بزرگ اسرائیل است و به این خاطر که در اورشلیم واقع شده، می توان در آن صحنه ویژه ای از اجزای گوناگون جامعه را یافت، از یهودیان اسرائیلی گرفته تا اعراب اسرائیلی و فلسطینی، مسلمانان و مسیحیان و غیره. شاید این داستان عاطفی از خبرگزاری «واینت» انعکاس دهنده جو استثنایی بیمارستان باشد.
در یک تصادف رانندگی هولناک، پدر یک خانواده عرب فلسطینی کشته و مادر خانواده به شدت زخمی شد. کودک نه ماه این زوج نیز به صورت بسیار سطحی زخمی شد. مادر این کودک که در بیمارستان بستری است نمی تواند او را شیر بدهد، و کودک حاضر به تغذیه شیرخوشک نیست. پرستار یهودی در این بیمارستان که خودش نیز به تازگی فارغ شده، تصمیم می گیرد به این کودک فلسطینی نیز شیر بدهد. به گفته این پرستار: با کمال میل به این کودک که فقط به شیر مادر عادت دارد شیر می دهم و هیچ تردیدی در این تصمیم ندارم.

1 Comment

Add Yours →

Leave a Reply