عکس های پسر پاسدار حسین سلامی از سن دیگو کالیفرنیا !

اهمیت موضوع:
, عکس های پسر پاسدار حسین سلامی از سن دیگو کالیفرنیا !, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, عکس های پسر پاسدار حسین سلامی از سن دیگو کالیفرنیا !, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, عکس های پسر پاسدار حسین سلامی از سن دیگو کالیفرنیا !, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, عکس های پسر پاسدار حسین سلامی از سن دیگو کالیفرنیا !, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, عکس های پسر پاسدار حسین سلامی از سن دیگو کالیفرنیا !, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز (6 رای)
Loading...

اینم تصاویری از امیر سلامی، صیغه زاده پاسدار حسین سلامی، جانشین فرماندە کل سپاە پاسداران کە به خرج ملت ایران در قبرس تحصیل کرده و اکنون دارای گرین کارت آمریکاست و در سن دیگو کالیفرنیا جواهر فروشی دارد

, عکس های پسر پاسدار حسین سلامی از سن دیگو کالیفرنیا !, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز

نظرات