عکس و سند قتل سردار حسین سلامی، فرمانده جدید گروه تروریستی سپاه

اهمیت موضوع:
, عکس و سند قتل سردار حسین سلامی، فرمانده جدید گروه تروریستی سپاه, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, عکس و سند قتل سردار حسین سلامی، فرمانده جدید گروه تروریستی سپاه, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, عکس و سند قتل سردار حسین سلامی، فرمانده جدید گروه تروریستی سپاه, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, عکس و سند قتل سردار حسین سلامی، فرمانده جدید گروه تروریستی سپاه, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, عکس و سند قتل سردار حسین سلامی، فرمانده جدید گروه تروریستی سپاه, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز
Loading...

, عکس و سند قتل سردار حسین سلامی، فرمانده جدید گروه تروریستی سپاه, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روزهمانگونه که در تصویر مشخص است، سردار حسین سلامی، فرمانده جدید گروه تروریستی سپاه پاسداران، همان ولدالزنایی است که در اوایل انقلاب با چاقو، آن پیرزن بدبخت و مفلوک خدمتکار کاخ شاه را به قتل رساند و بعد حرامزادگان داعشی، جسد وی را سوزاندند و در خیابانها به نمایش عمومی گذاردند.
در تصویر سمت چپ بالا، چاقو در دست راست این مادر به خطای داعشی دیده می شود.

نظرات

4 Comments