فتواهای جدید آیت الله خامنه‌ای در وضعیت بحران فلاکت و زلزله و سیل و کرونا

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...
Share

رهبر با فتواهای جدید خود مشکلاتی چون «کیفیت خواندن نماز نافله در حال حرکت»، «اداء نماز قضا به صورت نشسته برای میت»، «مس میت»، «افطار روزه استیجاری بعد از اذان ظهر» و «مسح مجدد سر یا پا» را حل کرده است.

رسانه‌های حکومتی به نقل از سایت خامنه‌ای مجموعه تازه‌ای از فتواهای او را منتشر کرده‌اند.

به نوشته رجانیوز، «کیفیت خواندن نماز نافله در حال حرکت»، «تصرف در هدیه»، «قسم خوردن به غیر خداوند»، «اداء نماز قضا به صورت نشسته برای میت»، «مس میت»، «افطار روزه استیجاری بعد از اذان ظهر»، «ازدواج سفید»، «هبه معوض از ارث»، «درآمدهای قبل از بلوغ» و «مسح مجدد سر یا پا» عناوین سوالات مطرح شده هستند. علی خامنه‌ای، به عنوان آیت الله العظمی به این پرسش‌ها جواب داده و مشکلات پیروان خود را حل کرده است.

یکی از مشکلات مهم که رهبر به آن پرداخته این بوده است:

« سؤال: اگر شخصی سال ها قبل میتی را لمس کرده باشد و بر وجوب غسل علم نداشته و غسل نکرده
۱-در حال حاضر غسل بر او واجب است؟
۲-حکم نمازهای او در این سال ها به چه صورت است؟
۳- حکم روزه های او چیست ؟»

و رهبر پاسخ داده:

« مس بدن میت، اگر قبل از سرد شدن بدن باشد، غسل واجب نمی شود، و اگر بعد از سرد شدن تمام بدن و قبل از تمام شدن غسل میّت باشد، غسل مس میت واجب می شود و بدون غسل میت، نماز باطل است و باید قضای نمازهایی که بدون غسل خوانده شده است، خوانده شود، اما اگر بعد از آن شخص جنب شده و غسل جنابت انجام شده باشد، کفایت از غسل مس میت می کند و نماز صحیح است، اما بقیۀ غسلها بنا بر احتیاط واجب کفایت از غسل مس میت نمی کند.
ج۳) روزه بدون غسل مس میت، صحیح است.»

در وضعیت فراگیر شدن بیماری کرونا رهبر به  یک مؤمنه دردمند که نوشته:

«زنی هستم ۵۰ ساله، درد زانو دارم، آیا می توانم برای مادرم که از دنیا رفته است به صورت نشسته نماز قضا بخوانم؟»

پاسخ داده است:

«بنا بر احتیاط واجب خواندن نماز قضا برای میت به صورت نشسته کافی نیست و باید به صورت ایستاده خوانده شود.»

ازدواج سفید

اما چیزی که برای دستگاه امنیتی تکلیف مشدّد ایجاد می‌کند، پیگرد «ازدواج سفید» است که فتوای رهبر در مورد آن به صورت حکمی قطعی است:

«سؤال: ازدواج سفید ـ زندگی مشترک زن و مرد همچون زن و شوهر، بدون اجرای صیغۀ عقد ازدواج ـ چه حکمی دارد؟

پاسخ: ازدواج بدون اجرای صیغه شرعی عقد ازدواج، باطل و روابط زن و مرد در آن حرام است.»

Share
Loading...
نظرات