فرد مهاجم به به جوان مبارز در متروی تهران شناسایی شد؛ «سیدعلی موسوی»

اهمیت موضوع:
, فرد مهاجم به به جوان مبارز در متروی تهران شناسایی شد؛ «سیدعلی موسوی», آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, فرد مهاجم به به جوان مبارز در متروی تهران شناسایی شد؛ «سیدعلی موسوی», آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, فرد مهاجم به به جوان مبارز در متروی تهران شناسایی شد؛ «سیدعلی موسوی», آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, فرد مهاجم به به جوان مبارز در متروی تهران شناسایی شد؛ «سیدعلی موسوی», آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, فرد مهاجم به به جوان مبارز در متروی تهران شناسایی شد؛ «سیدعلی موسوی», آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز (1 رای)
Loading...
فرد مهاجم به جوان مبارز در متروی تهران (ویدیوی زیر) شناسایی شد؛ 
«سیدعلی موسوی» مؤسس خانه کاسکو ایران.

 
امیدوارم مردم ایران درس خوبی به این مزدور بدهند و اموالش را به آتش بکشند.

 
این فردی که از راه جیره خواری و خیانت به مردم ایران به ثروت رسیده را به سزای اعمالش برسانید.

نظرات